Overzicht

Communicatie is voor een gemeente van groot belang. Om de inwoners te informeren over diverse activiteiten, subsidies, feestelijkheden en toekomstige projecten.  Gemeente Lummen en Studio Meer sloegen enkele jaren geleden hiervoor de handen in mekaar. 

Het logo en de huisstijl was bestaande. De invulling is telkens anders.  Talloze projecten werden aan Studio Meer toevertrouwd. Informatie magazines, spandoeken, uitnodigingen, flyers en fietskaarten.  En dit voor de verschillende diensten van de gemeente, de dienst communicatie, de sportdienst en het OCMW.

Project

Realisatie van drukwerk

Klant

Gemeentelijke diensten Lummen 

Wat wij deden

gebruiksdrukwerk, brochures, magazines, fietskaarten, uitnodigingen, folders, banners

Aan het werk!

Enkele kaarten met diverse fietsroutes doorheen de gemeente

Want Limburg is het fietsparadijs bij uitstek.  En Lummen heeft enkele pareltjes zoals het domein van de duizendjarige eik, en het Schulensmeer.  Ter promotie van deze fietsroutes worden in het VVV kantoor deze folders gratis ter beschikking gesteld.

Het vervolg…

diverse informatiemagazines

Zoals bijvoorbeeld deze blitse brochure met uitleg over de zomerkampen die jaarlijks door de gemeente georganiseerd worden.  Deze brochure werd bedeeld onder alle schoolgaande kinderen van Lummen.  Er werden ook magazines gedrukt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe jeugdhuis, het nieuwe zwembad, het nieuwe ontmoetingshuis en diverse nieuwe buitenschoolse kinderopvangdiensten